Kjøleskapsdikt

Kjøleskapsdikt

Medan eg fyrst er i gong får de nokre nye kjøleskapsdikt.Kor kan eg leitaetter midtpunktDesse dagane eg gjeng som ei skugge av stjernor?Um berre ikkje dromedarar var til kunne Jolekvelden kome!Fugl...

Nye kjøleskapsdikt

Eg skriv ikkje så mykje enno, men her får de nokre dikt til. Frå meg til dykk ein desemberdag:Um berre dagane ikkje var tilkunne eg leitasom ei skuggeeg er redd den halvferdige snømannennifs og ord...

...diktdilla held fram

No er kjøleskapet fult av nye dikt eg kan dela med dykk. Eg vert så glad kvar gong nokon nyttar dei vakre orda til Geirr Tveitt og Olav H. Hauge til å seia noko morosamt, ettertenksomt. Morfar, som...

Snakk litt med kjøleskapet

I bergen kjypte eg nynorsk kjøleskapspoesi. Du veit, slike magnetar med ord ein kan laga dikt av. Mine ord er tufta på dikta til Geirr Tveitt og Olav H. Hauge, og eg trur berre ein kan laga fine di...
hits