kvardagsproblem

Kvar vart januar av?

Plutseleg var det februar. Eg er framleis ikkje sikker på kvar januar vart av, kanskje han rømde? Eller vart han berre borte, demontert eller tillintetgjort som i ei bok av Johan Harstad? Eg har i ...

Om Aylar og Nora

På fredag fekk eg ei sær oppgåva. Ho var så sær at eg trur de må få sjå på ho:NORA: Hva regner du da som mine helligste plikter?HELMER: Og det skal jeg behøve å si deg!Er det ikke pliktene imot din...

Haust, igjen

Æsj. Eg er forkjøla og føler at nasen min har vokst til dobbel storleik, minst. Det skjer kvar haust, og eg har framleis ikkje funne nokon måte å unngå det på. Eg trur det har noko med at temperatu...

Skyt, han ikkje vent til eg kjem

Kva er det med kommareglar? Eg kan ikkje setja komma, og når eg set eit kjem det alltid på feil plass. Sist stil eg skreiv hadde meir enn ti kommafeil og læraren har tilbudt meg ekstraundervisning ...
hits