februar 2009

Vinterferie

Det var denne ferien eg liksom berre skulle sova og slappa av og gjera ingenting. Ikkje skule, nesten ikkje nynorsk, ja, ingenting. Og kva skjer? Igår, nøyaktig to timar før ferien byrjar får eg ei...

Snø i Stavanger

Det er no heilt tydeleg for meg at verda har eit klimaproblem. Snøen ligg i Stavanger, og vil ikkje forsvinna. Det snør berre meir og meir, og butikkane merkar ikkje finanskrisa av di alle vil ha n...

Kvar vart januar av?

Plutseleg var det februar. Eg er framleis ikkje sikker på kvar januar vart av, kanskje han rømde? Eller vart han berre borte, demontert eller tillintetgjort som i ei bok av Johan Harstad? Eg har i ...

Kjøleskapsdikt

Medan eg fyrst er i gong får de nokre nye kjøleskapsdikt.Kor kan eg leitaetter midtpunktDesse dagane eg gjeng som ei skugge av stjernor?Um berre ikkje dromedarar var til kunne Jolekvelden kome!Fugl...
hits