september 2008

Litt buddhistisk filosofi

Eg har «Religion og Etikk» i år. Med den boka far til Jostein har kritisert for gamaldags språk. Og skulens sprøaste lærer, som nyttar timane til kritisera Islam som religion og pressa alle religio...

Endå ein nynorskblogg, tenkjer de...

Trass ymse erfaring med ulike bloggar, så ligg tankene mine nok ein gong på veven. Eg ser det dimed som naudsynt å koma med ei åtvaring. Eg kan korkje skriva dikt, ta bilete, diskutera politikk ell...
hits